Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     RETTENS DOM

     af 11. september 2002

i sag T-13/99, Pfizer Animal Health SA mod Rådet for Den Europæiske Union(1)

    ("Overførsel af antibiotikaresistens fra dyr til mennesker ( direktiv 70/524/EØF ( forordning om inddragelse af godkendelsen af et tilsætningsstof til foderstoffer ( formaliteten ( artikel 11 i direktiv 70/524/EØF

( åbenbart urigtigt skøn ( forsigtighedsprincippet ( vurdering og styring af risici ( høring af en videnskabelig komité ( proportionalitetsprincippet ( berettiget forventning ( begrundelsespligt ( ejendomsret ( magtfordrejning")

    (Processprog: engelsk)

I sag T-13/99, Pfizer Animal Health SA, Louvain-la-Neuve (Belgien), ved I.S. Forrester, QC, solicitor M. Powell, barrister E. Wright og avocat W. van Lembergen, på vegne af solicitor S.J. Gale-Batten, og med valgt adresse i Luxembourg, støttet af Asociación nacional de productores de ganado porcino (Anprogapor), Madrid, og Asociación española de criadores de vacuno de carne (Asovac), Barcelona (Spanien), ved advokaterne J. Folguera Crespo, A. Gutiérrez Hernández, J. Massaguer Fuentes og E. Navarro Varona, og med valgt adresse i Luxembourg, og af Féderation européenne de la santé animale (Fedesa), Bruxelles, og Féderation européenne des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale (Fefana), Bruxelles, ved avocats D. Waelbroeck og D. Brinckman, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Rådet for Den Europæiske Union (befuldmægtigede: J. Carbery, M. Sims og F.P. Ruggeri Laderchi), støttet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: P. Oliver, T. Christoforou og K. Fitch), Kongeriget Danmark (befuldmægtigede: M. J. Molde, N. Holst-Christensen og S. Ryom), Kongeriget Sverige (befuldmægtigede: A. Kruse og L. Nordling), Republikken Finland (befuldmægtigede: H. Rotkirch, T. Pynnä og E. Bygglin) og af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (befuldmægtiget: R. Magrill), angående en påstand om annullation af Rådets forordning (EF) nr. 2821/98 af 17. december 1998 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer for så vidt angår inddragelse af godkendelsen af visse antibiotika (EFT L 351, s. 4), har Retten (Tredje Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, J. Azizi, og dommerne K. Lenaerts og M. Jaeger; justitssekretær: referendar F. Erlbacher, den 11. september 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)Pfizer bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet afholdte omkostninger, herunder omkostningerne vedrørende sagen om foreløbige forholdsregler.

3)Asociación nacional de productores de ganado porcino, Asociación española de criadores de vacuno de carne, Fédération européenne de la santé animale og Fédération européenne des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale bærer deres egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger i forbindelse med deres intervention i hovedsagen og i sagen om foreløbige forholdsregler.

4)Asociación española de productores de huevos og Pig Veterinary Society bærer deres egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger i forbindelse med deres interventionsbegæringer.

5)Kommissionen, Kongeriget Danmark, Kongeriget Sverige, Republikken Finland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer deres egne omkostninger, såvel i hovedsagen som i sagen om foreløbige forholdsregler.

____________

1 - EFT C 86 af 27.3.1999.