Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. januára 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-95/12)

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby a podpísaná prostredníctvom pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta alebo iným spôsobom reprodukcie – Neskoré podanie žaloby – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia vykonávať zrážky z invalidného dôchodku žalobcu s cieľom vymáhať sumu 3 000 eur zaplatenú žalobcovi v rámci výkonu rozsudku Súdu pre verejnú službu, ktorý bol následne zrušený Všeobecným súdom Európskej únieVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.