Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 28 januari 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-95/12)

(Personalmål – Artikel 34.1 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per telefax inom tidsfristen för väckande av talan och undertecknad med hjälp av en stämpel som återger en advokats namnteckning eller annan form av återgivning – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att verkställa innehållandet av sökandens invaliditetsersättning för att driva in summan på 3000 euro som betalts till sökanden vid verkställandet av en dom som meddelats av personaldomstolen, vilken senare upphävdes av Europeiska unionens tribunal.

Avgörande

Talan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina egna rättegångskostnader.