Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 april 2013 - Demeneix / Commissie

(Zaak F-96/12)1

„Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-plaatsing op reservelijst – Voorwaarde betreffende beroepservaring – Omvang van beoordelingsbevoegdheid”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Laurent Demeneix, (Brussel, België), (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/207/11 tot bevestiging van het besluit om verzoeker niet op de reservelijst te plaatsen, omdat hij niet zou voldoen aan bepaalde specifieke voorwaarden om tot dat vergelijkend onderzoek te worden toegelaten, en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Demeneix draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 343 van 10/11/12 blz. 23.