Language of document :

Sag anlagt den 11. september 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-96/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/207/11 trufne afgørelse om stadfæstelse af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten, for så vidt som han ikke opfylder visse specifikke adgangsbetingelser til nævnte udvælgelsesprøve, og en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/206/11 (AD5) og udvælgelsesprøven EPSO/AD/207/11 (AD7) trufne afgørelse af 1. juni 2012 om stadfæstelse af afgørelsen af 9. februar 2012 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven, for så vidt som han ikke opfylder visse specifikke adgangsbetingelser.

Om fornødent annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/206/11 (AD5) og udvælgelsesprøven EPSO/AD/207/11 (AD7) trufne afgørelse af 9. februar 2012.

Sagsøgeren tilkendes et beløb, som efter ret og billighed foreløbigt fastsættes til 3000 EUR, i erstatning for lidt ikke-økonomisk tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.