Language of document :

Acțiune introdusă la 11 septembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-96/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/207/11 prin care se confirmă decizia de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă întrucât acesta nu ar îndeplini anumite condiții specifice de admitere la concursul menționat și o cerere de daune interese

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/206/11 (AD 5) și EPSO/AD/207/11 (AD 7) din 1 iunie 2012 prin care se confirmă decizia din 9 februarie 2012 de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă a concursului întrucât acesta nu ar îndeplini anumite condiții specifice de admitere;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/206/11 (AD 5) și EPSO/AD/207/11 (AD 7) din 9 februarie 2012;

plata către reclamant a sumei stabilite ex aequo et bono și cu titlu provizoriu la 3 000 de euro, pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.