Language of document :

Talan väckt den 11 september 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-96/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om dels ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/207/11 har fattat och som fastställer beslutet att inte ta upp sökanden på reservlistan med hänvisning till att sökanden inte uppfyller vissa specifika behörighetskrav till detta uttagningsprov, dels skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/207/11 (AD5) och EPSO/AD/207/11 (AD7) har fattat den 1 juni 2012 och som fastställer beslutet av den 9 februari 2012 att inte placera sökanden på reservlistan till uttagningsprovet med hänvisning till att sökanden inte uppfyller vissa specifika behörighetskrav,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det beslut som uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/206/11 (AD5) och EPSO/AD/207/11 (AD7) har fattat den 9 februari 2012,

bevilja sökanden 3 000 euro, en summa som fastställts i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och provisoriskt, i ersättning för den ideella skada sökanden har lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.