Language of document :

Sag anlagt den 17. september 2012 – ZZ mod Rådet

(Sag F-98/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesårene 2008 og 2009.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesårene 2008 og 2009.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 6. juni 2012 om afslag på sagsøgerens klage over ikke at være blevet forfremmet til lønklasse AD12 i forfremmelsesårene 2008 og 2009.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.