Language of document :

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2012 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-98/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 în cadrul exercițiilor de promovare 2008 și 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor AIPN de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 în cadrul exercițiilor de promovare 2008 și 2009;

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei AIPN din 6 iunie 2012 de respingere a reclamației formulate de reclamant împotriva nepromovării sale la gradul AD 12 în cadrul exercițiilor de promovare 2008 și 2009;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.