Language of document :

Sag anlagt den 18. september 2012 – ZZ mod Regionsudvalget

(Sag F-99/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Regionsudvalget

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Regionsudvalgets afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at beregningen af hans pensionsrettigheder ikke foretages i henhold til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Sagsøgerens påstande

Principalt annullation af Regionsudvalgets afgørelse af 1. december 2011 om afslag på sagsøgerens ansøgning af 13. juli 2011, som suppleret den 16. august 2011.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 8. juni 2012 om udtrykkelig afslag på sagsøgerens klage af 10. februar 2012.

Subsidiært fastslås, at sagsøgeren har lidt et ikke-økonomisk tab, og sagsøgte tilpligtes at betale et beløb , som kan opgøres til 20 000 EUR.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.