Language of document :

Acțiune introdusă la 18 septembrie 2012 – ZZ/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-99/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi, A. Blot, avocaţi)

Pârât: Comitetul Regiunilor

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comitetului Regiunilor prin care s-a respins cererea reclamantului ca drepturile sale de pensie să nu fie calculate în conformitate cu noile DGA

Concluziile reclamantului

Cu titlu principal, anularea deciziei Comitetului Regiunilor din 1 decembrie 2011 prin care s-a respins cererea reclamantului din 13 iulie 2011, astfel cum a fost completată la 16 august 2011;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din data de 8 iunie 2012 prin care s-a respins expres reclamația reclamantului din data de 10 februarie 2012;

cu titlu subsidiar, recunoașterea prejudiciului moral suferit și obligarea pârâtului la plata unei sume evaluate la 20 000 de euro;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata cheltuielilor de judecată.