Language of document :

Tožba, vložena 18. septembra 2012 – ZZ proti Odboru regij

(Zadeva F-99/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi, A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Odbor regij

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Odbora regij, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke, da se izračun njenih pokojninskih pravic ne opravi na podlagi nove SDI.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Odbora regij z dne 1. decembra 2011, s katero je zavrnil prošnjo tožeče stranke z dne 13. julija 2011, kakor je bila dopolnjena 16. avgusta 2011;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe z dne 8. junija 2012, s katero je bila izrecno zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 10. februarja 2012;

podredno, priznanje utrpljene nepremoženjske škode in naložitev tožeči stranki plačilo zneska, ocenjenega na 20.000 EUR;

naložitev Odboru regij plačilo stroškov.