Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 17. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-97/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Komisijas lēmumu nepieņemt darbā prasītāju pēc konkursa EPSO/AD/177/10–EPA nokārtošanas un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 11. novembra lēmumu noraidīt Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirekcijas lūgumu pieņemt darbā prasītāju, viņu ieceļot amatā un norīkojot ierēdņa darbā vakantajā amatā COM/2011/218;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 5. jūnija lēmumu daļēji noraidīt sūdzību par iecēlējinstitūcijas 2011. gada 11. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidīts Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirekcijas lūgums pieņemt darbā prasītāju ierēdņa amatā;

piespriest Eiropas Komisijai atjaunot prasītājas karjeru;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt EUR 14 911,07, papildus iemaksām pensiju režīmā, sākot no 2011. gada oktobra;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt EUR 2500 par radīto materiālo un morālo kaitējumu, pieļaujot summas palielināšanu vai samazināšanu šajā instancē, šai summai pieskaitot nokavējuma procentus, kurus aprēķina no maksājamās summas samaksas termiņa atbilstoši ECB noteiktajai likmei galvenajām refinansēšanas operācijām, pieskaitot divus punktus;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.