Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 23 октомври 2013 г. — Verstreken/Съвет

(Дело F-98/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2008 г. — Процедура за повишаване за 2009 г. — Решение жалбоподателката да не бъде повишена — Мотивиране — Общи и стереотипни мотиви)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kathleen Verstreken (Брюксел, Белгия) (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. Bisch)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решенията жалбоподателката да не бъде повишена в степен AD12 в резултат от процедурите за повишаване за 2008 г. и 2009 г.

Диспозитив

Отменя решението на Съвета на Европейския съюз от 7 ноември 2011 г. да не повиши г-жа Verstreken в рамките на процедурите за повишаване за 2008 г. и 2009 г.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски, както и тези на г-жа Verstreken.