Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 23.10.2013 – Verstreken v. neuvosto

(Asia F-98/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2008 ylennyskierros – Vuoden 2009 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä kantajaa – Perustelut – Yleiset ja stereotyyppiset perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kathleen Verstreken (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. Bisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätökset olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 12 vuosien 2008 ja 2009 ylennyskierroksilla

Tuomiolauselma

Euroopan unionin neuvoston 7.11.2011 antama päätös olla ylentämättä Verstrekeniä vuosien 2008 ja 2009 ylennyskierroksilla kumotaan.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Verstrekenin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 343, 10.11.2012, s. 24.