Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 7 oktober 2013 – Thomé mot kommissionen

(Mål F-97/12)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/177/10 – Beslut att inte anställa en kandidat – Behörighetskrav – Universitetsexamen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Thomé (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och M.G. Gattinara)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av kommissionens tillsättningsmyndighets beslut att inte anställa sökanden efter att hon klarat uttagningsprov EPSO/AD/177/10-EPA, dels om skadestånd

Domslut

Kommissionens beslut av den 11 november 2011 och den 5 juni 2012 ogiltigförklaras.

Kommissionen ska betala 14 000 euro till Florence Thomé.

Talan ogillas i övrigt.

Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Florence Thomés rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 355, 17.11.2012 s. 39.