Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta’ April 2016 – Chevalier vs Il-Kumitat tar-Reġjuni

(Kawża F-99/12) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 343, 10.11.2012, p. 24.