Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 8. apríla 2016 – Chevalier/Výbor regiónov

(vec F-99/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 343, 10.11.2012, s. 24.