Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 20. oktobra 2021(*)

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registrirani model Skupnosti, ki upodablja spiralno elastiko za lase – Razkritje videza izdelka prejšnjih modelov – Razkritje na spletu – Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 – Enakost orožij – Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem“

V zadevi T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o. s sedežem v Lodžu (Poljska), ki jo zastopata D. Piróg in J. Słupski, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata E. Śliwińska in D. Walicka, agentki,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Inter-Vion S.A. s sedežem v Varšavi (Poljska), ki jo zastopata T. Grucelski in T. Gawliczek, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. septembra 2019 (zadeva R 1573/2018-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Inter-Vion in JMS Sports,

SPLOŠNO SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi A. Kornezov, predsednik, E. Buttigieg (poročevalec), sodnik, in K. Kowalik-Bańczyk, sodnica,

sodna tajnica: R. Ūkelytė, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 4. decembra 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 31. marca 2020,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. marca 2020,

na podlagi pisnih vprašanj, ki jih je Splošno sodišče naslovilo na stranke, in odgovorov teh strank na ta vprašanja, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 25. novembra, 30. novembra in 1. decembra 2020,

na podlagi obravnave z dne 15. januarja 2021,

izreka naslednjo

Sodbo

 Dejansko stanje

1        Tožeča stranka, družba JMS Sports sp. z o.o., je imetnica modela Skupnosti, ki je bil 24. junija 2010 prijavljen pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in registriran pod številko 1723677-0001 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) za izdelke, opredeljene kot „sponke za lase“ iz razreda 28.03 v smislu Locarnskega aranžmaja z dne 8. oktobra 1968 o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele.

2        Sporni model je prikazan tako:

Image not found

3        Intervenientka, družba Inter-Vion S.A., je 3. januarja 2017 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti spornega modela na podlagi člena 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002 v povezavi s členoma 5 in 6 navedene uredbe. Intervenientka je trdila, da videz izdelka spornega modela ni nov in nima individualne narave zlasti glede na ta modela:

–        model Fancy Fane, katerega videz izdelka je bil 29. novembra 2009 razkrit na spletnem mestu ,,http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11“ (v nadaljevanju: spletno mesto oziroma blog „faneaccessories.blogspot“) in prikazan tako: