Language of document :

Kanne 25.6.2013 – ZZ ym. v. EIP

(Asia F-61/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten erillispäätösten kumoaminen, joilla kantajille annettiin uuden suorituskannustinjärjestelmän mukainen palkkio, ja joilla toisaalta kumottiin päätökset, joilla kantajille myönnettiin palkkioita uuden suorituskannustinjärjestelmän vastaisesti, sekä myöhempi vaatimus velvoittaa EIP maksamaan vahingonkorvausta

Vaatimukset

Erillispäätökset, joilla kantajille annettiin palkkio, on kumottava siltä osin kuin kyseisillä päätöksillä on asianmukaisesti sovellettu uutta suorituskannustinjärjestelmää,

Toissijaisesti päätökset, joilla kahdelle kantajista on myönnetty palkkio, on kumottava siltä osin kuin kyseisillä päätöksillä ei ole noudatettu uutta suorituskannustinjärjestelmää

Vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta

Jos vastaaja ei ole toimittanut asiakirjoja oma-aloitteisesti, vastaajaa on pyydettävä toimittamaan niitä prosessinjohtotoimena

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.