Language of document :

Beroep ingesteld op 26 april 2013 – ZZ/Commissie

(Zaak F-60/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het door verzoeker op basis van artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediende verzoek om correctie van de registratie van zijn afwezigheid wegens ziekte in het programma SysPer2

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot stilzwijgende afwijzing van het door verzoeker op 13 april 2012 ingediende verzoek nr. D/299/12 om correctie van de registratie van zijn afwezigheid wegens ziekte in SysPer2, door alleen de werkdagen in aanmerking te nemen en wel vanaf 13 april 2009 tot en met de datum van zijn verzoek;

nietigverklaring van het besluit tot uitdrukkelijke afwijzing van het door verzoeker op 13 april 2012 ingediende verzoek nr. D/299/12, voor zover het de vijf dagen betreft die zijn ingehouden op zijn recht op verlof over 2012;

verwijzing van de Commissie in de kosten.