Language of document :

Beroep ingesteld op 27 juni 2013 – ZZ / ENISA

(Zaak F-63/13)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker te ontslaan alsmede van het besluit, genomen na het arrest van het GVA in zaak F-118/10, om een andere functionaris in de post van boekhouder aan te stellen. Voorts, vergoeding van de immateriële schade die verzoeker zou hebben geleden.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van ENISA tot afwijzing van verzoekers klacht alsmede van de andere bestreden besluiten, namelijk het besluit van ENISA van 4 september 2012 om verzoeker te ontslaan en het besluit van ENISA van 9 oktober 2012 om X en niet verzoeker aan te stellen in de post van boekhouder;

veroordeling van ENISA tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 100 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade die door alle hierboven genoemde onwettige besluiten is ontstaan;

verwijzing van ENISA in de kosten van de procedure.