Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juni 2013 – ZZ/Commissie

(Zaak F-62/13)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Mansullo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de inhouding van het bedrag van 500 EUR en van vijf inhoudingen van het bedrag van 504,67 EUR op verzoekers invaliditeitsuitkeringen over de maanden juli tot en met december 2012

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit, vervat in verzoekers pensioenafrekening over de maand juli 2012, om 500 EUR in mindering te brengen op de invaliditeitsuitkering waarop hij voor de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand recht had;

nietigverklaring van de besluiten, vervat in verzoekers pensioenafrekeningen over de maanden augustus tot en met december 2012, om 504,67 EUR in mindering te brengen op de invaliditeitsuitkering waarop hij voor de voorafgaande maanden recht had;

voor zover nodig, nietigverklaring van de in welke vorm dan ook genomen besluiten tot afwijzing van de klachten van 15 oktober 2012 en 15 januari 2013 die tegen voormelde besluiten zijn ingediend;

nietigverklaring van de nota van 6 februari 2013 met de bijlage erbij en een kopie van een nota van 3 augustus 2012, die afkomstig zou zijn van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten van de Commissie;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van de volgende bedragen: 1) 500 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 augustus 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 2) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 september 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 3) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 oktober 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 4) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 november 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 5) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 december 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 6) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 januari 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.