Language of document :

Acțiune introdusă la 26 iunie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-62/13)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Mansullo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea reținerii sumei de 500 de euro și a cinci rețineri ale sumei de 504,67 euro din prestația de invaliditate a reclamantului, pentru lunile iulie-decembrie 2012

Concluziile reclamantului

anularea deciziei, cuprinsă în fișa de pensie a reclamantului pentru luna iulie 2012, de a efectua o reținere de 500 de euro din prestația de invaliditate la care reclamantul avea dreptul pentru luna respectivă;

anularea deciziilor, cuprinse în fișele de pensie ale reclamantului pentru lunile august-decembrie 2012, de a efectua o reținere de 504,67 euro din prestația de invaliditate la care reclamantul avea dreptul pentru lunile respective;

quatenus oportet, anularea deciziilor, indiferent de forma acestora, prin care se resping reclamațiile din 15 octombrie 2012 și din 15 ianuarie 2013, formulate împotriva deciziilor respective;

anularea notei din 6 februarie 2013, împreună cu anexa sa și cu copia unei note din 3 august 2012, despre care se susține că este emisă de Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale al Comisiei;

obligarea Comisiei Europene să ramburseze reclamantului sumele următoare: (1) 500 de euro, împreună cu dobânzile calculate la această sumă la o rată de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând cu 1 august 2012 și până la plata efectivă a sumei respective; (2) 504,67 euro, împreună cu dobânzile calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând cu 1 septembrie 2012 și până la plata efectivă a sumei respective; (3) 504,67 euro, împreună cu dobânzile calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând cu 1 octombrie 2012 și până la plata efectivă a sumei respective; (4) 504,67 euro, împreună cu dobânzile calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând cu 1 noiembrie 2012 și până la plata efectivă a sumei respective; (5) 504,67 euro, împreună cu dobânzile calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând cu 1 decembrie 2012 și până la plata efectivă a sumei respective; (6) 504,67 euro, împreună cu dobânzile calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând cu 1 ianuarie 2013 și până la plata efectivă a sumei respective;obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.