Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. jaanuari 2014. aasta määrus – Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-60/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Haiguse tõttu töölt puudumise registreerimine – Õigusvastane puudumine – Ametisse nimetava asutuse poolt iga-aastasest puhkusest mahaarvestamine – Taotluse esitamine e-kirjaga – Asjaolu, et huvitatud isik oli otsuse olemasolust teadlik – E-kirja avamata jätmine ja hüperlingile klõpsates selle otsuse sisuga tutvumata jätmine – Vastuvõetavus – Tähtajad – Selle kuupäeva kindlaksmääramine, alates millest võib huvitatud isik otsuse sisuga tutvuda)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis–Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata hageja taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel seoses haiguse tõttu puudumiste registreerimise korrigeerimisega rakenduses SysPer2

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Giorgio Lebedefi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 274, 21.9.2013, lk 29.