Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 maart 2015 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-62/13)1

(Uitsluiting van de procedure van de vertegenwoordiger van een partij – Geen aanwijzing van een nieuwe vertegenwoordiger – Verzoeker die niet meer antwoordt op de verzoeken van het Gerecht – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: A., advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om 500 EUR en vijf maal 504,67 EUR in te houden op verzoekers invaliditeitsuitkeringen over de maanden juli tot en met december 2012

Dictum

Er behoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over het beroep in zaak F-62/13, Marcuccio/Commissie.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 352 van 30.11.2013, blz. 26.