Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. dubna 2016 – Rouffaud v. ESVČ

(Věc F-59/13 RENV)1

„Veřejná služba – Postoupení Soudu po zrušení – Zaměstnanci ESVČ – Smluvní zaměstnanec – Smluvní zaměstnanec pro pomocné práce – Překvalifikování smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce na smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou – Odmítnutí“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thierry Rouffaud (Brusel, Belgie) (zástupci: J.-N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce, aby jeho po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou byly překvalifikovány na smlouvu na dobu neurčitou a aby doba odpracovaná v postavení smluvního zaměstnance pro pomocné práce byla uznána jako doba odpracovaná v postavení smluvního zaměstnance.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech F-59/13 a F-59/13 RENV.

Evropská služba pro vnější činnost ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věci T-457/14 P a nahradí náklady řízení vynaložené T. Rouffaudem ve věci T-457/14 P.

____________

1 Úř. věst. C 233, 10. 8. 2013, s. 14 (původní věc F-59/13).