Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. aprilli 2016. aasta otsus – Rouffaud versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-59/13 RENV)1

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Euroopa välisteenistuse töötajad – Lepinguline töötaja – Lepinguline abiteenistuja – Lepingulise abiteenistuja lepingu ümberkvalifitseerimine lepingulise töötaja tähtajatuks lepinguks – Keeldumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thierry Rouffaud (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus, et järjestikused tähtajalised teenistuslepingud kvalifitseeritaks ümber tähtajatuks lepinguks ning et lepingulise abiteenistujana töötatud ajavahemik tunnistataks lepingulise töötajana teenistuses oldud ajavahemikuks.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud kohtuasjades F-59/13 ja F-59/13 RENV nende endi kanda.

Jätta Euroopa välisteenistuse kohtukulud kohtuasjas T-457/14 P tema enda kanda ning mõista temalt välja Thierry Rouffaud’ kohtukulud kohtuasjas T-457/14 P.

____________

1 ELT C 233, 10.8.2013, lk 14 (esialgne kohtuasi F-59/13).