Language of document :

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

A. TIZZANO

van 31 januari 2002

Zaak C-467/98

Commissie van de Europese Gemeenschappen

tegen

Koninkrijk Denemarken

(zie zaak C-466/98, Jurispr. blz. I-9427, I-9431)