Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 13. aprīļa spriedums - Sukup/Komisija

(lieta F-73/09) 

Civildienests - Atalgojums un pabalsti - Apgādājamā bērna pabalsts - Pabalsts izglītībai - Piešķiršana ar atpakaļejošu spēku

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Viktor Sukup (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glan, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja lēmumu nepiešķirt prasītājam apgādājamā bērna pabalstu un pabalstu izglītībai

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Sukup atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 267, 07.11.2009., 84. lpp.