Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 – Caminiti mot kommissionen

(Mål F-71/09)1

(Personalmål – Tjänstemän – Uppenbart att talan helt saknar grund – Ikraftträdandet av förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 – Artiklarna 44 och 46 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Placering i lönegrad – Multipliceringsfaktor – Befordringspoäng)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paolo Caminiti (Tubize, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att placera sökanden i lönegrad AST 9, lönesteg 4, med multipliceringsfaktorn 1 och återplacering av sökanden i lönegrad AST 9, lönesteg 2 med multipliceringsfaktorn 1,071151

Avgörande

Talan avvisas i de delar det är uppenbart att den ska avvisas och ogillas i övriga delar, eftersom den helt saknar rättslig grund.

Paolo Caminiti ska med stöd av artikel 94 i rättegångsreglerna ersätta personaldomstolen med 500 euro.

Paolo Caminiti ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 244 av den 10 oktober 2009, s. 17.s