Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 10. septembrī - Sukup/Komisija

(lieta F-73/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Viktor Sukup, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - Stéphane Rodriguez un Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja lēmumu nepiešķirt prasītājam apgādībā esošo bērnu pabalstu un izglītības pabalstu

Prasītāja prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2009. gada 22. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja pieteikumus, un, ja nepieciešams, Iecēlējinstitūcijas 2009. gada 29. maija lēmumu par prasītāja sūdzības noraidīšanu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________