Language of document :

2009. szeptember 10-én benyújtott kereset - Gowitzke kontra Europol

(F-74/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Werner Siegfried Gowitzke (Hága, Hollandia) (képviselő: D. C. Coppens ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

A jogvita tárgya és leírása

Az Europol 2009. június 5-i határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben az elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy besorolását változtassák meg AD 5 besorolási fokozat 1. besorolási osztályra.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Europol azon határozatát, amelyben az elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy besorolását változtassák meg AD 5 besorolási fokozat 1. besorolási osztályra;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________