Language of document :

Rikors ippreżentat fl-10 ta' Settembru 2009 - Gowitzke vs Europol

(Kawża F-74/09)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Partijiet

Rikorrent: Werner Siegfried Gowitzke (l-Aja, l-Olanda) (rappreżentant: D.C. Coppens, avukat)

Konvenut: Europol

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Europol tal-5 ta' Ġunju 2009 li tiċħad it-talba tar-rikorrent sabiex tiġi emendata l-klassifikazzjoni tiegħu fil-grad 5, skala 1.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tal-Europol li tiċħad it-talba tar-rikorrent sabiex tiġi emendata l-klassifikazzjoni tiegħu fil-grad 5, skala 1;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

____________