Language of document :

Beroep ingesteld op 14 april 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-46/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Brussel, België) (vertegenwoordigers: E. Boigelot en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om het door de verzoekende partij ingediende verzoek om bijstand als afgedaan te beschouwen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van de Commissie van 7 juni 2010 om het verzoek om bijstand van de verzoekende partij van 5 december 2007 als afgedaan te beschouwen;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de immateriële schade die de verzoekende partij heeft geleden en welke, onder voorbehoud van een vermeerdering in de loop van het geding, op 10 000 EUR wordt vastgesteld alsmede tot vergoeding van de kosten die in het kader van de precontentieuze procedure zijn gemaakt;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________