Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 14. aprīlī - ZZ/EIB

(lieta F-45/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - L. Osola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja 2009. gada novērtējuma ziņojumu tiktāl, ciktāl viņam tajā nav piešķirts novērtējums A vai B+ un tiktāl, ciktāl viņš tajā nav izvirzīts paaugstināšanai amatā D funkciju grupā

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kura kopija prasītājam tika nosūtīta 2010. gada 24. septembrī, tiktāl, ciktāl Apelācijas komiteja atbilstoši Personāla reglamenta 22. pantam un 2010. gada 18. marta vēstulei 2010. gada 22. septembrī ir noraidījusi prasītāja apelāciju attiecībā uz 2009. gada novērtējuma ziņojumu;

atcelt 2009. gada novērtējuma ziņojumu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz novērtējumu, kā arī tiktāl, ciktāl prasītājam tajā nav piešķirts novērtējums A vai B+ un viņš nav ticis izvirzīts paaugstināšanai amatā D funkciju grupā;

atcelt visus saistītos, sekojošos un pirms tam pieņemtos aktus, tostarp Cilvēkresursu direktorāta izdotās vadlīnijas, lai vērtējumu apkopotu, izmantojot vienu no pirmajiem alfabēta burtiem, kā arī paaugstināšanas amatā, par kurām lēmums tika pieņemts 2010. gada 25. martā, jo, ņemot vērā prasītāja priekšnieku pausto novērtējumu, kas šobrīd ir ticis apstrīdēts, EIB nebija apsvērusi iespēju iekļaut prasītāju sadaļā "Paaugstināšana amatā no E uz D funkciju grupu";

atcelt 2010. gada 17. un 30. novembra vēstules, ar kurām EIB prezidents Personāla reglamenta 41. pantā paredzētās mierizlīguma procedūras ietvaros neatļāva prasītājam pārstāvēt pašam sevi, kā arī 2011. gada 20. janvāra vēstuli, ar kuru Cilvēkresursu direktorāta ģenerāldirektors atteicās atlīdzināt izdevumus, kas prasītājam bija radušies saistībā ar profesionāla pārstāvja noalgošanu;

piespriest EIB atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, advokātei Gabriele Isola samaksāto honorāru, kā arī tiesāšanās izdevumus, kam pieskaitīti procenti, un veikt atzīto summu vērtības revalvāciju.

____________