Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 13. decembra spriedums – Honnefelder/Komisija

(lieta F-42/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Atlases komisijas lēmuma atcelšana – Res judicata izpilde – Tiesiskuma princips – Iebilde par prettiesiskumu, kas vērsta pret lēmumu atkārtoti uzsākt atklātā konkursa procedūru

Tiesvedības valoda vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stephanie Honnefelder (Brisele, Beļģija) (pārstāvis C. Bode, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers, advokāts)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;S. Honnefelder sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pati; Eiropas Komisijas sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu trešdaļu no S. Honnefelder tiesāšanās izdevumiem.