Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2012 – Honnefelder / Commissie

(Zaak F-42/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Nietigverklaring van besluit van jury van vergelijkend onderzoek – Uitvoering van gewijsde – Legaliteitsbeginsel – Exceptie van onwettigheid aangevoerd tegen besluit om procedure van algemeen vergelijkend onderzoek te heropenen)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Stephanie Honnefelder (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Bode, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk B. Eggers en P. Pecho, gemachtigden, vervolgens B. Eggers, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster niet te plaatsen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Honnefelder draagt twee derde van haar eigen kosten.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in één derde van de kosten van Honnefelder.

____________

____________

1 PB C 183 van 25/06/2011, blz. 34.