Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. juuni 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-44/11)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel edastatud hagi, mis esitati hagi esitamise tähtaja jooksul, millele oli liidetud kümnepäevane lisatähtaeg seoses suurte vahemaadega – Posti teel kümne järgneva päeva jooksul esitatud hagiavaldus – Kahe hagiavalduse samasuse puudumine – Hilinenult esitatud hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue mõista komisjonilt välja hüvitis kahju eest, mis tekkis hagejale tema väitel seetõttu, et komisjoni arst pöördus hageja arsti poole teatavate andmete saamiseks tema ravi kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 186, 25.6.2011, lk 34.