Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 13ης Ιουνίου 2012 – Mocová κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-41/11) 1

(Υπαλληλική Υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου – Εξουσία εκτιμήσεως – Άρθρο 8 του ΚΛΠ – Άρθρο 4 της αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή της OLAF, της 30ής Ιουνίου 2005, σχετικά με την πρόσληψη και την απασχόληση του εκτάκτου προσωπικού της OLAF – Μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων των εκτάκτων υπαλλήλων)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Dana Mocová (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Αντικείμενο

Αίτημα για την ακύρωση της αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή της OLAF με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της προσφεύγουσας περί παρατάσεως της συμβάσεώς της εκτάκτου υπαλλήλου κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α΄, του ΚΛΠ.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικά του έξοδα.

____________

1 EE C 282 της 24.9.11, σ. 51.