Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2015. december 18-i ítélete – De Nicola kontra EBB

(F-45/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Értékelés – 2009. évi értékelő jelentés – A fellebbezési bizottság határozatának jogellenessége – Az előléptetés megtagadása – Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: G. Nuvoli és T. Gilliams meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes 2009. évi értékelő jelentése azon részének megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a felperesnek nem adtak A vagy B+ minősítést és nem javasolták a D besorolási osztályba való előléptetését.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbezési bizottságának 2010. szeptember 22-i határozatát.

Nem szükséges határozni a felperes 2009. évi értékelő jelentésének, az előléptetést megtagadó 2010. március 25-i határozatnak és „minden egyéb kapcsolódó, ebből következő vagy ezt megelőző aktus”megsemmisítéséről.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit és köteles viselni a C. De Nicolánál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 186., 2011.6.25., 35. o.