Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.2.2013 – Presset v. komissio

(Asia F-25/12)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Päiväraha – Myöntämisedellytykset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paul-Henri Presset (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Pradal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalta evätään oikeus päivärahaan

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Paul-Henri Presset vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 36.