Language of document :

Sag anlagt den 27. februar 2012 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-24/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Tymen og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af formanden for Europa-Parlamentet trufne afgørelse om at forflytte sagsøgeren inden for det samme generaldirektorat i Parlamentet fra stillingen som kontorchef til stillingen som rådgiver for direktøren for et direktorat og en påstand om erstatning for psykisk chikane

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af formanden for Europa-Parlamentet trufne afgørelse af 16. januar 2012, hvorefter sagsøgeren med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012 ikke længere var ansat som kontorchef for Égalité et Diversité (ligestilling og mangfoldighed) i GD Personale og hvorved sagsøgeren, pr. samme dato, blev forflyttet til Direktorat D i samme generaldirektorat som rådgiver, idet han ved samme lejlighed blev frataget tillægget som kontorchef.

Sagsøgeren tilkendes som erstatning for det lidte tab et beløb, som efter ret og billighed er opgjort til 50 000 EUR.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.