Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

5. února 2013

Věc F‑25/12

Paul-Henri Presset

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Odměňování – Denní příspěvek – Podmínka poskytnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se P.‑H. Presset domáhá, aby Soud zrušil rozhodnutí, kterým mu Evropská komise odmítla poskytnout denní příspěvky.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

Shrnutí

Úředníci – Náhrada výdajů – Denní příspěvek – Předmět

(Služební řád, článek 20; příloha VII, čl. 10 odst. 1)

Denní příspěvek je určen k vyrovnání výdajů a nepříznivých následků vzniklých v souvislosti s potřebou přestěhovat se do místa svého zaměstnání nebo se tam dočasně usadit, při zachování, a to i prozatímně, svého bydliště v místě svého přijetí nebo svého předchozího místa zaměstnání.

(viz bod 31)

Odkazy:

Soudní dvůr: 30. ledna 1974, Louwage v. Komise, 148/73, bod 25; 5. února 1987, Mouzourakis v. Parlament, 280/85, bod 9

Soud prvního stupně: 10. července 1992, Benzler v. Komise, T‑63/91, bod 20; 12. prosince 1996, Mozzaglia v. Komise, T‑137/95, bod 46; 12. prosince 1996, Monteiro da Silva v. Komise, T‑74/95, bod 53; 20. srpna 1998, Collins v. Výbor regionů, T‑132/97, bod 41; 2. května 2001, Cubeta v. Komise, T‑104/00, bod 38; 15. července 2004, Gouvras v. Komise, T‑180/02 a T‑113/03, bod 163