Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. vasario 5 d.

Byla F‑25/12

Paul-Henri Presset

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis – Dienpinigiai – Skyrimo sąlyga“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo P.‑H. Presset prašo Tarnautojų teismo panaikinti Europos Komisijos sprendimą neskirti jam dienpinigių.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Išlaidų atlyginimas – Dienpinigiai – Dalykas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 20 straipsnis; VII priedo 10 straipsnio 1 dalis)

Dienpinigiais siekiama atlyginti išlaidas ir nepatogumus, patirtus dėl būtinybės persikelti ar laikinai įsikurti paskyrimo vietoje, taip pat laikinai išlaikant gyvenamąją vietą ankstesnio įdarbinimo arba paskyrimo vietoje.

(žr. 31 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1974 m. sausio 30 d. Sprendimo Louwage prieš Komisiją, 148/73, 25 punktas; 1987 m. vasario 5 d. Sprendimo Mouzourakis prieš Parlamentą, 280/85, 9 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. liepos 10 d. Sprendimo Benzler prieš Komisiją, T‑63/91, 20 punktas; 1996 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Mozzaglia prieš Komisiją, T‑137/95, 46 punktas; 1996 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Monteiro da Silva prieš Komisiją, T‑74/95, 53 punktas; 1998 m. rugpjūčio 20 d. Nutarties Collins prieš Regionų komitetą, T‑132/97, 41 punktas; 2001 m. gegužės 2 d. Sprendimo Cubeta prieš Komisiją, T‑104/00, 38 punktas; 2004 m. liepos 15 d. Sprendimo Gouvras prieš Komisiją, T‑180/02 ir T‑113/03, 163 punktas.