Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 5. februārī

Lieta F‑25/12

Paul‑Henri Presset

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atalgojums – Dienas nauda  – Piešķiršanas nosacījums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar ko P.‑H. Presset lūdz Civildienesta tiesu atcelt lēmumu, ar ko Eiropas Komisija ir atteikusies viņam piešķirt dienas naudu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas ir radušies Komisijai.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Izdevumu atlīdzināšana – Dienas nauda – Mērķis

(Civildienesta noteikumu 20. pants; VII pielikuma 10. panta 1. punkts)

Dienas naudas mērķis ir kompensēt izdevumus un neērtības, kas ir radušies saistībā ar vajadzību pārvietoties vai pagaidām apmesties savā dienesta vietā, vienlaikus – arī pagaidām – saglabājot savu dzīvesvietu savā amatā iecelšanas vietā vai savā iepriekšējā dienesta vietā.

(skat. 31. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1974. gada 30. janvāris, 148/73 Louwage/Komisija, 25. punkts; 1987. gada 5. februāris, 280/85 Mouzourakis/Parlaments, 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 10. jūlijs, T‑63/91 Benzler/Komisija, 20. punkts; 1996. gada 12. decembris, T‑137/95 Mozzaglia/Komisija, 46. punkts; 1996. gada 12. decembris, T‑74/95 Monteiro da Silva/Komisija, 53. punkts; 1998. gada 20. augusts, T‑132/97 Collins/Reģionu komiteja, 41. punkts; 2001. gada 2. maijs, T‑104/00 Cubeta/Komisija, 38. punkts; 2004. gada 15. jūlijs, T‑180/02 un T‑113/03 Gouvras/Komisija, 163. punkts.