Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

5 februarie 2013

Cauza F‑25/12

Paul‑Henri Presset

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Diurnă – Condiție de acordare”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Presset solicită Tribunalului anularea deciziei prin care Comisia Europeană i‑a refuzat acordarea diurnei

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Comisie.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Rambursarea cheltuielilor – Diurnă – Obiect

[Statutul funcționarilor, art. 20; anexa VII, art. 10 alin (1)]

Diurna urmărește să compenseze cheltuielile și inconvenientele ocazionate de necesitatea de a se deplasa sau de a se instala provizoriu în locul său de repartizare, păstrând în același timp, tot cu titlu provizoriu, reședința în locul recrutării sau al repartizării anterioare.

(a se vedea punctul 31)

Trimitere la:

Curte: 30 ianuarie 1974, Louwage/Comisia, 148/73, punctul 25; 5 februarie 1987, Mouzourakis/Parlamentul European, 280/85, punctul 9

Tribunalul de Primă Instanță: 10 iulie 1992, Benzler/Comisia, T‑63/91, punctul 20; 12 decembrie 1996, Mozzaglia/Comisia, T‑137/95, punctul 46; 12 decembrie 1996, Monteiro da Silva/Comisia, T‑74/95, punctul 53; 20 august 1998, Collins/Comitetul Regiunilor, T‑132/97, punctul 41; 2 mai 2001, Cubeta/Comisia, T‑104/00, punctul 38; 15 iulie 2004, Gouvras/Comisia, T‑180/02 și T‑113/03, punctul 163