Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 5. februarja 2013

Zadeva F‑25/12

Paul-Henri Presset

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Plača – Dnevnica – Pogoj za dodelitev“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero P. Presset Sodišču za uslužbence predlaga razglasitev ničnosti odločbe, s katero mu je Evropska komisija zavrnila pravico do dnevnic.

Odločitev: Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

Uradniki – Povračilo stroškov – Dnevnice – Predmet

(Kadrovski predpisi, člen 20; priloga VII, člen 10(1))

Dnevnice so namenjene kritju stroškov in nevšečnosti, ki so posledica potovanja ali začasne nastanitve v kraju zaposlitve, ob ohranitvi – tudi začasni – prebivališča v kraju vpoklica ali v kraju prejšnje zaposlitve.

(Glej točko 31.)

Napotitev na:

Sodišče: 30. januar 1974, Louwage/Komisija, 148/73, točka 25; 5. februar 1987, Mouzourakis/Parlament, 280/85, točka 9;

Sodišče prve stopnje: 10. julij 1992, Benzler/Komisija, T‑63/91, točka 20; 12. december 1996, Mozzaglia/Komisija, T‑137/95, točka 46; 12. december 1996, Monteiro da Silva/Komisija, T‑74/95, točka 53; 20. avgust 1998, Collins/Odbor regij, T‑132/97, točka 41; 2. maj 2001, Cubeta/Komisija, T‑104/00, točka 38; 15. julij 2004, Gouvras/Komisija, T‑180/02 in T‑113/03, točka 163.