Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juni 2014 – BN mot parlamentet

(Mål F-24/12)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Talan om ogiltigförklaring – Tjänsteman i lönegrad AD 14 som har en tjänst som enhetschef – Påstående om mobbning avseende generaldirektören – Förfarande för omplacering – Vägran att acceptera utnämningen till en tjänst som rådgivare vid ett annat generaldirektorat med förlust av lönetillägget för enhetschefer – Beslut om provisorisk placering på en annan rådgivartjänst – Tjänstens intresse – Överensstämmelse mellan lönegraden och arbetet – Talan om skadestånd – Skada som följer av ett beteende som inte utgörs av beslut)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BN (ombud: inledningsvis advokaterna S. Rodrigues, A. Tymen och A. Blot, därefter S. Rodrigues och A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis O. Caisou-Rousseau och J. F. de Wachter, därefter O. Caisou-Rousseau och V. Montebello-Demogeot)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europaparlamentets ordförande, enligt vilket sökanden omplacerades inom samma generaldirektorat vid parlamentet, från en tjänst som enhetschef till en tjänst som rådgivare till direktören för ett direktorat, dels skadestånd för mobbning.

Domslut

Talan ogillas.

Europaparlamentet förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

____________

(1 ) EUT C 138 av den 12/5/2012, s. 36.