Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 18. september 2014 – Cerafogli mod ECB

(Sag F-26/12) 1

(Personalesag – ECB’s ansatte – ansatte ved ECB’s aktindsigt i dokumenter vedrørende ansættelsesforholdet – regler, der finder anvendelse på ECB’s ansatte– administrativ procedure – reglen om overensstemmelse – ulovlighedsindsigelse rejst for første gang under søgsmålet – antagelse til realitetsbehandling – retten til effektiv retsbeskyttelsehøring af Personaleudvalget i forbindelse med vedtagelsen af regler, der finder anvendelse på ansøgninger fra ECB’s ansatte om aktindsigt i dokumenter vedrørende ansættelsesforholdet)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini og S. Lambrinoc, som befuldmægtigede, og advokat D. Waegenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ECB’s afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om aktindsigt samt påstand om erstatning

Konklusion

Afgørelsen af 21. juni 2011, hvorved vice-generaldirektøren for generaldirektoratet for »Human Resources, Budget and Organisation« hos ECB delvist afslog den ansøgning om aktindsigt i bestemte dokumenter, der blev indgivet af Maria Concetta Cerafogli den 20. maj 2011, annulleres.

Den Europæiske Centralbank betaler Maria Concetta Cerafogli et beløb på 1 000 EUR.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Maria Concetta Cerafogli.

____________

____________

1 EUT C 184 af 23.6.2012, s. 22.